Rychlá navigace

FAQ

A. Základní pojmy

1. Co je šablona stáže?

2. Co je karta stáže?

3. Jakou roli hraje mentor stáže?

B. Poskytovatel stáže

1. Jak postupovat v případě ztráty přístupových údajů do IS ASAP?

2. Je nutná opětovná registrace poskytovatele stáže do Národního katalogu stáží, i když byl poskytovatel stáže zaregistrován již do projektu Stáže ve firmách (2)?

3. Je realizace stáže v rámci Národního katalogu stáží finančně podpořena, tak jako tomu bylo u projektu Stáže ve firmách?

C. Stážista

1. Jak postupovat v případě ztráty přístupových údajů do IS ASAP?

2. Je nutná opětovná registrace uchazeče o stáž do Národního katalogu stáží, i když byl uchazeč o stáž zaregistrován již do projektu Stáže ve firmách, nebo Stáže ve firmách 2?

3. Může si stážista vybrat stáž z jakéhokoliv nabízeného oboru?

4. Jsou podmínky ohledně příjmu stravenek, možnosti proplacení ubytování a jízdného na stáž stejné jako v rámci projektu "Stáže ve firmách"?

D. Šablony (typové pozice) stáží

1. Kde jsou dostupné šablony stáží?

2. Jaký je potřebný stupeň vzdělání, aby bylo možné stáž absolvovat?

E. Spárování stážisty a poskytovatele stáže

1. Jak probíhá výběr stážistů?

2. Může si poskytovatel stáže definovat konkrétní kritéria na stážistu?


Odpovědi

A. Základní pojmy

1. Co je šablona stáže?

Šablona stáže je vytvářena pro konkrétní typovou pozici (zedník, hlavní účetní apod.) a představuje základní rámec stáže. Obsahuje základní informace o stáži - popis pozice, obecný výčet činností, délka a celkové hrazené náklady na stáž (náklady, které mohou být poskytovateli stáže proplaceny), předpokládané časové zapojení mentora, cíl stáže, požadavky na stážistu (vzdělání, praxe) i na poskytovatele stáže (včetně požadavků na mentora). Na základě výběru šablony stáže vypisuje poskytovatel stáže tzv. kartu stáže (inzerát), tj. konkrétní nabídku stáže, ve které lze nabízenou stáž specifikovat dle potřeb poskytovatele stáže a ke které se poté hlásí uchazeči o stáž.

2. Co je karta stáže

Kartu stáže vytváří poskytovatel stáže k příslušné šabloně stáže. Karta stáže obsahuje bližší informace o konkrétní nabízené stáži a musí být v souladu se šablonou stáže, ke které se vztahuje (tj. respektovat rámec daný touto šablonou stáže). Karta stáže plní roli inzerátu pro konkrétní stáž.

3. Jakou roli hraje mentor stáže?

Mentor stáže je hlavní osobou poskytovatele stáže odpovědnou za průběh a kvalitu stáže. V průběhu realizace stáže je hlavní kontaktní osobou při komunikaci s Fondem dalšího vzdělávání. Před zahájením docházky na stáž je mentor stáže povinen absolvovat školení mentorů v oblasti rozvoje mentorských dovedností (příp. doložit relevantní doklad nahrazující účast na školení).
Mentor stáže odborně a metodicky vede stážistu a poskytuje součinnost členům realizačního týmu projektu – především s ohledem na dodání požadovaných podkladů (harmonogram stáže, evaluační dotazníky apod.), kontrolu řádné realizace stáže a  řešení případných problémů v průběhu stáže.

 

B. Poskytovatel stáže

1. Jak postupovat v případě ztráty přístupových údajů do IS ASAP?

Pro obnovení zapomenutého hesla využijte tlačítko „Zapomenuté heslo?“ v přihlašovacím okně do IS ASAP a postupujte podle pokynů.

V případě zapomenutí registračního e-mailu, nebo v případě potřeby jeho změny použijte formulář Žádosti o změnu údajů v IS ASAP. Sken vyplněné žádosti zašlete následně e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

2. Je nutná opětovná registrace poskytovatele stáže do Národního katalogu stáží, i když byl poskytovatel stáže zaregistrován již do projektu Stáže ve firmách (2)?

V případě registrace do projektu "Stáže ve firmách" nebo "Stáže ve firmách 2" již není nutná nová registrace do Národní katalogu stáží. Pro přihlášení použijte Vaše stávající přihlašovací údaje do IS ASAP.

3. Je realizace stáže v rámci Národního katalogu stáží finančně podpořena, tak jako tomu bylo u projektu Stáže ve firmách?

Stáže v rámci Národního katalogu stáží nejsou ze strany Fondu dalšího vzdělávání nijak finačně podporovány. Poskytovateli nejsou hrazeny žádné náklady spojené s realizací stáže.

C. Stážista

1. Jak postupovat v případě ztráty přístupových údajů do IS ASAP?

Pro obnovení zapomenutého hesla využijte tlačítko „Zapomenuté heslo?“ v přihlašovacím okně do IS ASAP a postupujte podle pokynů.

V případě zapomenutí registračního e-mailu, nebo v případě potřeby jej změnit nás kontaktujte na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

2. Je nutná opětovná registrace uchazeče o stáž do Národního katalogu stáží, i když byl uchazeč o stáž zaregistrován již do projektu Stáže ve firmách, nebo Stáže ve firmách 2?

Uchazeči registrovaní v projektech Stáže ve firmách nebo Stáže ve firmách 2 musí provést novou registraci do Národního katalogu stáží.

3. Může si stážista vybrat stáž z jakéhokoliv nabízeného oboru?

Šablona stáže přesně definuje požadavky na stážistu, tj. na minimální výši a zaměření dosaženého vzdělání nebo praxi. Stážista si tedy může vybrat stáž pouze v oboru, ve kterém splňuje minimální požadované vzdělání nebo praxi.

4. Jsou podmínky ohledně příjmu stravenek, možnosti proplacení ubytování a jízdného na stáž stejné jako v rámci projektu "Stáže ve firmách"?

Stáže v rámci Národního katalogu stáží nejsou ze strany Fondu dalšího vzdělávání nijak finačně podporovány. Stážistovi nejsou ze strany FDV hrazeny žádné náklady spojené s realizací stáže.

 

D. Šablony (typové pozice) stáží

1. Kde jsou dostupné šablony stáží?

Poskytovatel stáže i uchazeč o stáž mají možnost prohlížet šablony stáží v záložce Šablony stáží (zde). V každé šabloně stáže jsou uvedeny konkrétní požadavky na stážistu, mentora stáže, cíle stáže, časová náročnost, činnosti vykonávané na stáži apod. Vypisovat karty stáží k šablonám stáží/přihlašovat se ke konkrétním kartám stáží mohou poskytovatelé stáží a uchazeči o stáž po bezplatné a nezávazné registraci do informačního systému ASAP.

2. Jaký je potřebný stupeň vzdělání, aby bylo možné stáž absolvovat?

Požadavky na minimální stupeň dosaženého vzdělání stanovují jednotlivé šablony stáží. Požadovaná úroveň vzdělání (od základní až po vysokoškolské) je definována ve vztahu k typovým pozicím (zedník, hlavní účetní apod.). U některých pozic může být kromě stanoveného stupně dosaženého vzdělání vyžadována i předchozí praxe. Uchazeč o stáž zjistí tyto kvalifikační požadavky v detailu šablony stáže.

 

E. Spárování stážisty a poskytovatele stáže

1. Jak probíhá výběr stážistů?

V Katalogu stáží si registrovaný uchazeč o stáž vybere konkrétní stáž a přihlásí se na ni prostřednictvím karty stáže. Následně si poskytovatel stáže z přihlášených uchazečů na základě informací v přihláškách, případně osobních pohovorů vybere stážistu(y) a změní stav jejich přihlášky v informačním systému ASAP na "Vybrán na stáž".

2. Může si poskytovatel stáže definovat konkrétní kritéria na stážistu?

Obecné požadavky na stážistu stanovuje šablona stáže. Minimální požadavky na stážistu jsou zde přesně definované. Poskytovatel stáže může v průběhu vystavování karty stáže specifikovat dle vlastní potřeby pouze některá kritéria na stážistu (jazykovou vybavenost, požadavek na řidičské oprávnění, výpis z Rejstříku trestů apod.).

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

 


PŘIHLÁŠENÍ

IS ASAP

REGISTRACE