Rychlá navigace

Uchazeč o stáž

…investujte do své budoucnosti absolvováním stáže ve firmě!

Mohu být stážistou?

Stážistou může být jakákoli fyzická osoba, která má zájem získat praktickou zkušenost pod vedením zkušeného odborníka a zvýšit tak svou konkurenceschopnost na trhu práce.

Pro přihlášení se k některé z nabídek stáží zveřejněné v Katalogu stáží se stačí pouze zaregistrovat do Národního katalogu stáží. 

Jaké výhody má absolvování stáže v rámci Národního katalogu stáží?

 • snadná a bezplatná registrace
 • možnost výběru z více než 2 000 ověřených poskytovatelů stáží a z více než 160 typových pozic
 • realizace stáže dle šablony stáže pro danou typovou pozici

Jak dlouhá je stáž?

 • Obecně se délka stáže pohybuje v rozmezí 1 – 6 měsíců.
 • Délka stáže je stanovena počtem hodin stáže (od 160 do 640 hodin).
 • Počet hodin stáže je stanoven pro každou typovou pozici v šabloně stáže (viz Katalog šablon).

Jaké jsou podmínky absolvování stáže?

 • Uchazeč o stáž musí splňovat podmínky uvedené v šabloně dané typové pozice, kterou si zvolil, především úroveň vzdělání a jeho zaměření.

Jak se mohu přihlásit?

Pro použití Národního katalogu stáží je nutná registrace (zde).

Registrací, respektive prvním přihlášením do Národního katalogu stáží, se uchazeč o stáž zavazuje, že se bude při absolvování stáže řídit šablonou stáže.

Po přihlášení do systému může uchazeč o stáž vyplnit také údaje o dosaženém vzdělání, praxi, jazykových a jiných dovednostech, případně může také vkládat dokumenty (např. životopis nebo motivační dopis). Pro zvýšení šance vybrání na stáž doporučujeme uchazeči o stáž dané údaje vyplnit, popřípadě vložit do systému životopis.

Registrovaný uchazeč se může přihlašovat k nabídkám stáží zveřejněných v Katalogu stáží, u nichž splňuje kvalifikační požadavky kladené na stážistu v šabloně stáže pro danou typovou pozici.

Po ukončení přihlašování ke kartě stáže si poskytovatel stáže vybírá z přihlášených uchazečů o stáž na základě dodaných dokumentů a v profilu vyplněných údajů stážistu (změní stav jeho přihlášky na Vybrán na stáž).

Stručné schéma absolvování stáže v rámci Národního katalogu stáží:

 schema-stazista NKS

 

Doporučení pro realizaci stáže:

 • Stážistovi je doporučeno z důvodu jeho ochrany zřídit si pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě a v případu výkonu rizikovějších stáží také úrazové pojištění.
 • Stážistům je k dispozici vzor dvoustranné Smlouvy o zajištění stáže, který si mohou smluvní strany po vzájemné dohodě libovolně upravit. Zeleně vyznačené části je nutné upravit vždy. Přílohou Smlouvy o zajištění stáže je vždy šablona příslušné typové pozice (šablony je možné získat v záložce Šablony stáží, případně po přihlášení do systému NKS). Vzor dvoustranné Smlouvy o zajištění stáže je k dispozici zde nebo také v „Dokumentech pro uchazeče“ po přihlášení do systému.

  Využití tohoto vzoru Smlouvy o zajištění stáže je bezplatné, nepředstavuje tak poskytnutí informace či rady ve smyslu ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a FDV proto nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu vzniklou v důsledku využití tohoto vzoru Smlouvy a vyloučena je i jakákoli jiná odpovědnost.

Další informace můžete nalézt v Nápovědě pro uchazeče po přihlášení do IS ASAP, nebo nás můžete kontaktovat na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


PŘIHLÁŠENÍ

IS ASAP

REGISTRACE