Rychlá navigace

Poskytovatel stáží

Jaké výhody má poskytnutí stáže prostřednictvím Národního katalogu stáží?

 • Bezplatná a snadná registrace.
 • Výběr z více než 160 šablon stáží pro různé typové pozice.
 • Využití systému poskytování stáží, který byl ověřen realizací více než 6 200 stáží.
 • Subjekty, které poskytnou stáž, mají ojedinělou možnost prověřit si a vychovat budoucí odborníky v oblasti, ve které podnikají, a získat názory a nápady na fungování společnosti od neutrálního a stereotypy nezatíženého člověka.
 • Po řádném ukončení stáže může poskytovat stáže nabídnout stážistovi zaměstnání.
 • Zapojením se do projektu a využitím ověřeného systému dalšího vzdělávání může poskytovatel stáže vhodným způsobem zdokonalit interní vzdělávací mechanismy.

Kdo může být poskytovatelem stáže:

Poskytovatelem stáže může být jakákoli fyzická (podnikající) a nebo právnická osoba, která má zájem prověřit si a vychovat budoucí odborníky v oblasti, ve které podniká.

Poskytovatel stáže musí být  schopen zajistit pro stážistu kvalifikovaného mentora a vytvořit podmínky pro řádnou realizaci stáže dle příslušné šablony stáže.

Kdo může být stážistou:

Stážistou může být jakákoli fyzická osoba, která má zájem získat praktickou zkušenost pod vedením zkušeného odborníka a zvýšit tak svou konkurenceschopnost na trhu práce.

Podmínky poskytnutí stáže:

 • vytvoření podmínek pro řádnou realizaci stáže v souladu s šablonou stáže
 • zajištění kvalifikovaného mentora stáže
 • bezplatné poskytnutí stáže

Jak poskytnout stáž prostřednictvím Národního katalogu stáží:

Pro použití Národního katalogu stáží je nutná registrace. Poskytovatelé registrovaní do projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí jsou automaticky zařazeni do databáze poskytovatelů Národního katalogu stáží (NKS). Do systému se tito poskytovatelé přihlásí prostřednictvím stejných přihlašovacích údajů (registračního e-mailu a hesla), které měli pro přístup do IS ASAP v rámci projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí.

Registrací, respektive prvním přihlášením, do Národního katalogu stáží se poskytovatel stáže zavazuje, že bude poskytovat stáže v souladu s Všeobecnými podmínkami využívání služeb na serveru www.narodnikatalogstazi.cz a šablonou stáže pro danou typovou pozici.

Po přihlášení do systému může poskytovatel stáže vypsat k vybrané šabloně stáže kartu stáže, tzn. konkrétní inzerát nabízející stáž. Karta stáže musí být v souladu s danou šablonou stáže. Nastavení termínů přihlašování do, termín zahájení stáže a termín ukončení stáže (se zohledněním délky stáže v šabloně stáže) jsou čistě v gesci poskytovatele stáže, stejně jako zveřejnění karty stáže.

Ke zveřejněné kartě stáže se mohou přihlašovat registrovaní uchazeči o stáž, z nichž si po ukončení přihlašování poskytovatel stáže může vybrat stážistu. Poskytovatel stáže má v systému k dispozici u každého přihlášeného uchazeče o stáž informace a dokumenty, které uchazeč o stáž v systému vyplnil a doložil (vyplnění většiny údajů, stejně jako doložení dokumentů, např. životopis však není povinné).

Stručné schéma poskytnutí stáže v rámci Národního katalogu stáží:

schema-poskytovatel NKS

 

Doporučení pro realizaci stáže:

 • Poskytovatelům stáží je k dispozici vzor dvoustranné Smlouvy o zajištění stáže, který si mohou smluvní strany po vzájemné dohodě libovolně upravit. Zeleně vyznačené části je nutné upravit vždy. Přílohou Smlouvy o zajištění stáže je vždy šablona příslušné typové pozice (šablony je možné získat v záložce Šablony stáží, případně po přihlášení do systému NKS). Vzor dvoustranné Smlouvy o zajištění stáže je k dispozici zde nebo také v „Dokumentech pro poskytovatele“ po přihlášení do systému.

  Využití tohoto vzoru Smlouvy o zajištění stáže je bezplatné, nepředstavuje tak poskytnutí informace či rady ve smyslu ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a FDV proto nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu vzniklou v důsledku využití tohoto vzoru Smlouvy a vyloučena je i jakákoli jiná odpovědnost.

 

Další otázky a odpovědi naleznete v blízké době v sekci FAQ, nebo nás můžete kontaktovat na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


PŘIHLÁŠENÍ

IS ASAP

REGISTRACE