Rychlá navigace

Ochrana osobních údajů

V zájmu Fondu dalšího vzdělávání je i ochrana vašeho soukromí. V případě poskytnutí osobních údajů dáváte souhlas s jejich zpracováním. Vaše osobní data budou použita výhradně za účelem archivace, zpracování statistických dat a další činnosti společnosti v souladu s ustanovením zák. č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. FDV se zavazuje, že přístup k Vašim osobním údajům bude povolen pouze pověřeným osobám a žádné z těchto údajů nebudou poskytnuty ke zpracování třetí straně s výjimkou orgánů činných v trestním řízení.

Fond dalšího vzdělávání je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem registrace: 00005666.


PŘIHLÁŠENÍ

IS ASAP

REGISTRACE