Rychlá navigace

O NKS

Správcem Národního katalogu stáží je Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Více informací o Fondu dalšího vzdělávání, například informace o dalších realizovaných projektech nebo poslání této instituce, naleznete na webových stránkách http://fdv.cz/.

Co je Národní katalog stáží

Národní katalog stáží je výstupem projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí (registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/41.0001). Cílem projektu bylo zavedení inovativního způsobu dalšího vzdělávání prostřednictvím stáží ve firmách. V průběhu realizace projektu (tj. od června 2012 do října 2014) byl nastaven a pilotně ověřen systém poskytování stáží, a to realizací více než 6 200 stáží. 

  • Závěrečnou evaluační zprávu k projektu "Stáže ve firmách – vzdělávání" praxí si můžete přečíst zde.

 

Národní katalog stáží se skládá ze dvou hlavních částí:

  • Katalogu šablon,
  • online databáze poskytovatelů stáží.

Katalog šablon je tvořen více než 160 šablonami stáží pro jednotlivé typové pozice napříč nejrůznějšími obory.

Šablona stáže je základním rámcem stáže. Obsahuje základní informace o stáži (popis pozice, délka stáže), cíl stáže, požadavky na stážistu i na poskytovatele stáže (včetně požadavků na mentora) a obecný výčet činností a zapojení mentora. Šablony stáží mají ve vymezení odborných kompetencí a měkkých dovedností úzkou vazbu na Národní soustavu povolání (NSP) a Národní soustavu kvalifikací (NSK).

Online databáze poskytovatelů je tvořena poskytovateli stáží, kteří se zaregistrovali do projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí. Veřejně přístupná je pouze databáze ověřených poskytovatelů stáží, tzn. poskytovatelů, kteří v rámci projektu řádně poskytli stáž.

K čemu slouží Národní katalog stáží

Národní katalog stáží slouží jako veřejně přístupná platforma pro setkávání uchazečů o stáž a poskytovatelů stáží.

Poskytovatelé stáží mohou prostřednictvím Národního katalogu stáží zveřejnit nabídku stáže dle některé z dostupných šablon stáží, k níž se následně mohou uchazeči o stáž přihlásit.

Uchazeči o stáž mohou při výběru stáže využít také databázi ověřených poskytovatelů stáží, v níž jsou uvedeni poskytovatelé stáží, kteří úspěšně poskytli stáž v rámci projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí.

Využívání Národního katalogu stáží je bezplatné.

Jak používat Národní katalog stáží

Po registraci do Národního katalogu stáží se mohou uchazeči o stáž přihlásit k nabídkám stáží zveřejněných v Katalogu stáží a poskytovatelé stáží mohou vypsat kartu stáže, tzn. inzerát stáže.

Po ukončení přihlašování si poskytovatel stáží z přihlášených uchazečů o stáž může (na základě informací, které o sobě uchazeč uvedl v přihlášce, případně na základě osobního pohovoru) vybrat stážistu/y.

Poskytovatelům stáží / stážistům je k dispozici vzor dvoustranné Smlouvy o zajištění stáže, který si mohou smluvní strany po vzájemné dohodě libovolně upravit. Zeleně vyznačené části je nutné upravit vždy. Přílohou Smlouvy o zajištění stáže je vždy šablona příslušné typové pozice (šablony je možné získat v záložce Šablony stáží, případně po přihlášení do systému NKS). Vzor dvoustranné Smlouvy o zajištění stáže je k dispozici zde.

Využití tohoto vzoru Smlouvy o zajištění stáže je bezplatné, nepředstavuje tak poskytnutí informace či rady ve smyslu ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a FDV proto nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu vzniklou v důsledku využití tohoto vzoru Smlouvy a vyloučena je i jakákoli jiná odpovědnost.

Více informací o tom, jak používat Národní katalog stáží a jak se zapojit naleznete v záložce Uchazeč o stáž, respektive Poskytovatel stáže.


PŘIHLÁŠENÍ

IS ASAP

REGISTRACE